Lucjan Staszewski

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, w latach 2005-2008 kierownik sekcji pokazów Chemicznego Koła Naukowego „Flogiston” – obecnie doktorant w Instytucie Przemysłu Organicznego i stały współpracownik Centrum Nauki Kopernik.

Współzałożycielem jest Mikołaj Chromiński – absolwent Wydziału Chemicznego PW, szef sekcji pokazów ChKN „Flogiston” w latach…